Samsung Experience Store

7 Tháng Sáu, 2021

Bối cảnh

Samsung đã ra mắt Samsung Galaxy S10. Với một lỗ hổng thiết kế và chức năng mới, SES – Samsung Experience Store, và muốn khách hàng biết về điều đó. Sau đó là thu hút họ đến và trải nghiệm sản phẩm trong SES.

Giải pháp

Wisdom Agency đề xuất chiến lược trên nền tảng digital để giảm bớt áp lực về trải nghiệm tại SES. Chiến lược này cũng được hỗ trợ thông qua truyền thông kỹ thuật số.

Phạm vi

Media Planning, Social Content, Online PR

Kết quả

Tổng lượt tiếp cận của Facebook: 202.348 lượt tiếp cận

Tổng lượt tiếp cận trên Instagram: 91.243 lượt tiếp cận

 

 

Doanh nghiệp của bạn đang gặp vấn đề gì? Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn!