Hữu Nghị Food

7 Tháng Sáu, 2021

Bối cảnh

Loại bánh mì tươi Hữu Nghị sau 12 năm tăng trưởng nhanh ở thị trường phía Bắc cần một sự trẻ hóa thương hiệu để bắt kịp xu hướng tiêu dùng mới trong ngành thực phẩm để sẵn sàng cho kỷ nguyên tăng trưởng và tham vọng mới và mở rộng thị trường miền Nam .

Giải pháp

Một bản sắc thương hiệu mới và kế hoạch thương mại miền Nam đã được thiết kế để ra mắt mới. Công việc liên quan đến một chuỗi các hành động chuyên sâu từ nghiên cứu thị trường và phát hiện đến tiếp thị để đảm bảo rằng tất cả các yếu tố sau được thiết lập đúng. Sau đó, Từ kiến trúc thương hiệu mới đến đề xuất giá trị, Wisdom đã hợp tác chặt chẽ với nhóm tiếp thị Hữu Nghi Food, nhóm AC Nielsen gạt để hồi sinh thương hiệu lịch sử.

Phạm vi

Nghiên cứu thị trường

Chiến lược thương hiệu cho nhân viên

Chiến lược phát triển kinh doanh miền Nam

Đổi mới bao bì

 

 

Vấn đề của doanh nghiệp bạn là gì? Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn.