EduTalk

Edutalk 2.
11 Tháng Mười Một, 2022
 • Bối cảnh 

EduTalk là tổ hợp giáo dục với nền tảng đặt lớp học, hỗ trợ học sinh, sinh viên tìm được giảng viên và môi trường học tập tốt nhất. Bên cạnh đó, Edutalk còn đồng sở hữu các thương hiệu giáo dục uy tín nhằm trực tiếp cung cấp những giải pháp giáo dục phù hợp cho đối tượng học sinh và sinh viên. Kiến trúc thương hiệu của Edutalk bao gồm:

 • EduTalk: nền tảng kết nối dịch vụ học tập
 • Ecoach: nền tảng học trực tiếp
 • TOEIC Keypass: chương trình học TOEIC
 • IELTS Mentor: chương trình học IELTS
 • GenZ: sinh trắc học vân tay
 • Eduteacher: mạng lưới gia sư

Trải qua quá trình phát triển và hoàn thiện mô hình kinh doanh, mục tiêu năm 2022 Edutalk là chuẩn hoá các hoạt động thị trường nhằm đưa tới khách hàng một các dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất. Một trong những hạng mục quan trọng đó là xây dựng chiến lược thương hiệu chỉnh thể cho toàn bộ hệ thống thương hiệu nhằm đảm bảo sự gắn kết từ nhận diện đến trải nghiệm tại tất cả các điểm chạm của khách hàng.

 • Giải pháp

 • Wisdom áp dụng đồng bộ mô hình 3C cho hệ sinh thái thương hiệu (EduTalk, Ecoach, IELTS Mentor, TOEIC Keypass).
 • Xây dựng chiến lược tái định vị cho thương hiệu tổng. Từ đó kế thừa, phát triển hoặc điều chỉnh các thương hiệu con trong hệ sinh thái EduTalk để tạo ra tính đồng bộ, nhất quán.
 • Hạng mục thực hiện 

 • Tái định vị thương hiệu
 • Chiến lược thương hiệu cho ngành hàng
 • Quản trị thương hiệu tích hợp tập trung
 • Kết quả

Phát triển và ứng dụng thành công chiến lược thương hiệu và kiến trúc thương hiệu tương ứng cho các công ty con của EduTalk.

 • Ecoach (Product brand)
 • IELTS Mentor (Product brand)
 • TOEIC Keypass (Product brand)

Tái định vị thành công thương hiệu EduTalk trên thị trường với ý tưởng thương hiệu “More than just talk” với lý do tồn tại “Mang sứ mệnh phát triển giáo dục nước nhà vươn tầm với các nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới”.

Và được liên kết chặt chẽ bởi thông điệp truyền thông nội bộ “Liên hợp tác chiến, vững bước ra khơi”. Đó chính là sợi dây liên kết giữa ý tưởng lớn và nội bộ nhân viên để tạo lập nên một sự phối hợp, kết nối bền chặt.