Đất Xanh

10 Tháng Mười Một, 2020

Bối cảnh

Tập đoàn Đất Xanh là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Khu vực Đông Nam của thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều tiềm năng vì khá ít công ty quan tâm đúng mức đến khu vực xa xôi này. Tuy nhiên, có những dự án dân cư đang được phát triển tại thời điểm đó, vì vậy những dự án đầu tiên sẽ nhận được nhiều lợi ích.

Giải pháp

Đất Xanh cho khu vực này đã là một thương hiệu mới được biết đến, vì vậy Wisdom Agency đã quyết định rằng performance marketing là cách hiệu quả nhất để thu hút khách hàng mới. Hơn nữa, Wisdom Agency có thể tối ưu hóa để có chất lượng khách hàng tiềm năng tốt hơn bằng cách có landing page với chất lượng người dùng tốt hơn.

Phạm vi

Tối ưu hóa trang web và Performance marketing

Kết quả

– Dẫn Lead: TBA

– Chuyển đổi Lead: TBA

 

 

Doanh nghiệp của bạn có gặp vấn đề tương tự không? Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn.